Chcesz zdobyć prawo jazdy? Kupię prawo jazdy kat b, aby rozpocząć jazdę w Polsce. Jednak poniżej znajdziesz listę polskich kategorii prawa jazdy.

Kategorie Prawa Jazdy

Sprawdź, jakimi pojazdami możesz kierować w poszczególnych kategoriach i jaki musisz mieć wiek, aby móc zdać egzamin na ich prowadzenie.

Wszystkie prawa jazdy zakupione za naszym pośrednictwem są legalne, bezpieczne pod względem prawnym i zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Europejskim. Kup prawo jazdy bez egzaminu.

Klasa AM

Minimalny wiek: 14 lat
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Motorower. Lekki czterokołowiec (na przykład mały quad). Zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce. 

Klasa AM

Minimalny wiek: 14 lat
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Motorower. Lekki czterokołowiec (na przykład mały quad). Zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce. kupię prawo jazdy kat b.

Kategoria A1

Minimalny wiek: 16 lat
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Motocykl o pojemności silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy do 0,1 kW / kg. Motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW. Pojazdy z kategorii AM.
Zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce.

Klasa A2

Minimalny wiek: 18 lat
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • moc do 35 kW
  • stosunek mocy do masy do 0,2 kW / kg
  • nie może powstać w wyniku modyfikacji pojazdu, którego moc przekracza dwukrotność mocy motocykla

Motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW. Pojazdy z kategorii AM.
Zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce.

Klasa AND

Minimalny wiek: 20 lat – jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat. 24 lata – jeśli nie posiadasz prawa jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat.
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Każdy motocykl. Pojazd z kategorii AM.
Zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce.

Kategoria B1

Minimalny wiek: 16 lat
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Quad (na przykład duży quad).
Pojazd z kategorii AM.

Klasa B – Kupię Prawo Jazdy Kat B

Minimalny wiek: 18 lat
Wcześniejsze posiadanie innej klasy: nie jest wymagane
Ważność: Bez ograniczeń czasowych przed 2013 r., od 2013 r. prawo jazdy musi być odnawiane po 15 latach.
Włączenie: Klasa L, M

Pojazdy silnikowe – z wyjątkiem motocykli o maksymalnej dopuszczalnej masie nie większej niż 3,5 tony i nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy. Przyczepy mogą być przewożone pod warunkiem, że: maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza 750 kg lub maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego, a maksymalna dopuszczalna masa zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 tony. kupię prawo jazdy kat b.

Kategoria BE

Minimalny wiek: 18 lat
Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa B
Ważność: Bez ograniczeń czasowych
Włączenie: Klasa L, M

Zespoły pojazdów silnikowych kategorii B i przyczep przekraczające limity zespołów należących do kategorii B. Oba pojazdy mają łącznie większą dopuszczalną masę całkowitą niż 3,5 tony lub dopuszczalna masa całkowita przyczepy jest większa niż 750 kg i jednocześnie przekracza masę własną pojazdu ciągnącego lub gdy dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza masę własną pojazdu ciągnącego.

W przypadku samochodów ciężarowych z hamulcami ciągłymi i niektórych pojazdów terenowych, obciążenie przyczepy nie może przekraczać 1,5-krotności maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Klasa C1

Minimalny wiek: 18 lat
Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa B
Ważność: do 50 roku życia, następnie przedłużenie na 5 lat
Włączenie: Klasa L, M

Pojazdy silnikowe – z wyjątkiem motocykli – o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ale nie większej niż 7,5 t i posiadające nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy. Można przewozić przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 750 kg. Wykorzystanie w komercyjnym transporcie towarów poniżej 21 roku życia dozwolone tylko do 7,5 t z.G. łącznie z przyczepą (EEC 3820/85 Art. 5). kupię prawo jazdy kat b.

Klasa C1E

Minimalny wiek: 18 lat
Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa C1
Ważność: do 50 roku życia, następnie przedłużenie na 5 lat.
Włączenie: Klasa BE

Zespoły pojazdów silnikowych kategorii C1 i przyczep o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 750 kg. Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego. Maksymalna dopuszczalna masa zespołu pojazdów nie może przekraczać 12 ton. kupię prawo jazdy kat b.

Kategoria C

Minimalny wiek: 18 lat
Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa B
Ważność: 5 lat
Włączenie: Klasa C1, B, L, M

Pojazdy silnikowe – z wyjątkiem motocykli – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i posiadające nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy. Można przewozić przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 750 kg. Wykorzystanie w komercyjnym transporcie towarów poniżej 21 roku życia dozwolone tylko do 7,5 t z.G. łącznie z przyczepą (EEC 3820/85 Art. 5).

Klasa CE

Minimalny wiek: 18 lat
Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa C
Ważność: 5 lat
Włączenie: Klasa C1E, BE i T, a także D1E w przypadku posiadania D1;

Zespół pojazdów silnikowych klasy C i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg. kupię prawo jazdy kat b.

Klasa D1

Minimalny wiek: 21 lat
Posiadanie wcześniej prawa jazdy innej klasy: Wymagana klasa B
Ważność: 5 lat
Włączenie: Klasa B, L, M

Pojazdy silnikowe – z wyłączeniem motocykli – przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż 8 miejsc siedzących i nie więcej niż 16 miejsc siedzących poza miejscem kierowcy. Można przewozić przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg.

Klasa D1E

Minimalny wiek: 21 lat
Wcześniejsze posiadanie innej klasy: Wymagana klasa D1
Ważność: 5 lat
Włączenie: Klasa BE; w przypadku posiadania klasy C1 również C1E

Zespoły pojazdów silnikowych kategorii D1 i przyczep o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 750 kg. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego.

Kategoria DE

Minimalny wiek: 24 lata
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Zespół pojazdów składający się z pojazdu kategorii D i przyczepy. Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce.
Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego (np. walec) i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce. kupię prawo jazdy kat b.

Klasa T

Minimalny wiek: 16 lat
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Ciągnik rolniczy. Pojazd wolnobieżny (np. walec).
Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep.
Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego (np. walec) i przyczepy lub przyczep.
Pojazd z kategorii AM.

Tramwaj

Minimalny wiek: 21 lat
Ważność: Brak ograniczeń czasowych przed 2013 rokiem, od 2013 roku licencja musi być odnowiona po 15 latach.

Tramwaj.

Przede wszystkim, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak kupić prawo jazdy i wybrać konkretną kategorię, to tutaj znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć.